انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر محمود ممتحن
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922130 (009821)
  نمابر:  ................. (009821)
  پست الکترونیک:  mahmoudm@rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی              استاد
          آخرین مدرک تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی